top of page

[2024 June-July] แคมป์ประเทศอังกฤษ เมืองลอนดอน รอบมิถุนายน-กรกฎาคม 2567 : London England ENGLISH CAMPคำอธิบายกิจกรรม

“ แคมป์ประเทศอังกฤษ ระยะสั้น 4 สัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ไปกับเรา Mr.English ”


Program highlight :

โปรแกรมทัศนศึกษาในช่วงบ่ายและวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางสถาบันของเรา Mr.English ออกแบบและวางแผนเอง เพื่อให้น้องได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์อย่างดีที่สุด


รายละเอียดกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 30มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย : 15 พฤษภาคม 2567

จำนวนที่รับสมัคร : 15 คน

ค่าใช้จ่าย : สำรองที่นั่ง+มัดจำโครงการ 55000.- พร้อมส่งสำเนาหน้าแรกPassport

เงื่อนไข(ช่วงอายุ) : 12 ปีขึ้นไป

สถานที่จัดกิจกรรม : ประเทศอังกฤษ เมืองลอนดอน เพิ่มเติม : มีใบ Certificate จากทางสถาบัน Oxford International


แนะนำพี่เลี้ยง
* การยื่นวีซ่า : ผู้เดินทางจะต้องเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการบันทึกลายนิ้วมือและถ่ายรูป


 


13 views0 comments

Comments


bottom of page