top of page

พาสปอร์ต 1 วันเสร็จ จริงเหรอ!

Updated: Mar 30, 2020

ข่าวดี!!! ทำพาสปอร์ตหรือทำหนังสือเดินทาง แบบเร่งด่วนวันเดียวได้เล่มเลย เปิดบริการแล้วนะจ้ะ ไม่ต้องกังวลว่าลืมทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ก่อนเดินทางอีกแล้ว  การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทราชการ) ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง 1.เล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.) รับเล่มได้ในวันเดียว ภายในเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น 2.เล่มด่วนได้รับเล่มในวันถัดไป สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม.นับจากชำระเงิน) ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น หมายเหตุ :  *ข้อ1 ละข้อ2 จำกัดโควต้าการให้บริการวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม ** ไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ สอบถามเพิ่มเติม โทร Call Center 02 572 8442 (24 ชม.) **แต่การทำได้พาสปอร์ตเสร็จภายใน 1 วัน ต้องไปรับเล่มที่ กรมกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้นนะจ้ะ**แล้วพาสปอร์ตทำที่ไหนได้บ้างล่ะ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210    โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น) ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์  ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี  โทรศัพท์ 02 136 3800  โทรสาร 02 136 3801  โทรศัพท์มือถือ 093-010-5246 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                    โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ  (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น) ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2245-9439 ,02 2451042  โทรสาร 0-2245-9438 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์  ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก   จังหวัดอุบลราชธานี 34000  โทรศัพท์ 045-344581-2  โทรสาร 045-433646 E-mail : passport_ubon@hotmail.com http://www.facebook.com/ubonpassport สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000   โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา  ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000   โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037  โทรสาร 073-274-527 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2  เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437.Hashtag your posts

5 views0 comments

Comments


bottom of page