top of page

[One Minute English] 1 นาที กับ 3 ประโยคแนะนำบุคคลอื่นเป็นภาษาอังกฤษ

Updated: Mar 30, 2020Lesson 2 : 3 วิธีพูดในการแนะนำบุคคลอื่น อย่างมือโปร


ช่วยให้ภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น


สามารถเอาไปใช้พูดได้เลยทันที


#ใช้ได้เลยทันที#oneminuteenglish

#แค่1นาทีเอง

#ดูแล้วรวย

#mrenglishacademy


61 views
bottom of page