Why M.E.G.E. ?

ทำไมต้องไปกับเรา ?

หลักสูตรได้รับรองในระดับสากล

มาพร้อมกับคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของน้องๆ

สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง

ทุกการใช้จ่ายของน้องๆ จะต้องได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและดีที่สุดเสมอ

ทีมงานคุณภาพ

ทีมงานใส่ใจ ดูแลเหมือนคนในครอบครัว ตั้งแต่สมัคร จนบินกลับถึงประเทศไทย

ให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ทุกการใช้จ่ายของน้องๆ จะต้องได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและดีที่สุดเสมอ

การพัฒนาทักษะภาษาอย่างเต็มที่

นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษายังได้มิตรภาพใหม่ๆ จากเพื่อนๆต่างชาติ

Contact

 

info@mrenglishacademy.com

+66(0)95-197-3642 (WAN)

+66(0)81-965-3642 (OFF)

 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

By

Felix Brunello di Montalcino Apollonian

Specialday