top of page
English Camp 2016
at Mr.English Edutainment Academy
แคมป์ภาษาอังกฤษที่ทางสถาบันเราจัดขึ้นในช่วงที่น้องๆปิดเทอม โดยเน้นการทำกิจกรรมเป็นหลักเพื่อให้คุ้นเคยกับเจ้าของภาษา ฝึกการฟัง การออกเสียง เช่น ฟังเพลง วาดภาพ ตอบคำถาม จะสนุกขนาดไหน ไปดูภาพกันเลยครัช^^
bottom of page