top of page

พาสปอร์ต 1 วันเสร็จ จริงเหรอ!

ข่าวดี!!! ทำพาสปอร์ตหรือทำหนังสือเดินทาง แบบเร่งด่วนวันเดียวได้เล่มเลย เปิดบริการแล้วนะจ้ะ
ไม่ต้องกังวลว่าลืมทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ก่อนเดินทางอีกแล้ว 
การทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน
ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มด่วน (ประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทราชการ)
ทั้งแบบรับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน และแบบรับเล่มในวันทำการถัดไป ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง

1.เล่มด่วนได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 12.00 น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
รับเล่มได้ในวันเดียว ภายในเวลา 16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

2.เล่มด่วนได้รับเล่มในวันถัดไป
สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม.นับจากชำระเงิน) ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น

หมายเหตุ :
 *ข้อ1 ละข้อ2 จำกัดโควต้าการให้บริการวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
** ไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

สอบถามเพิ่มเติม โทร Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

**แต่การทำได้พาสปอร์ตเสร็จภายใน 1 วัน ต้องไปรับเล่มที่ กรมกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้นนะจ้ะ**

แล้วพาสปอร์ตทำที่ไหนได้บ้างล่ะ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 

ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่) มือถือ 093-010-5248

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์ 
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค บางนา -ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซนอี 
โทรศัพท์ 02 136 3800  โทรสาร 02 136 3801  โทรศัพท์มือถือ 093-010-5246

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                   
โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ 
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2245-9439 ,02 2451042  โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย  
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ 
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร056-233-452 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810 

    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 045-344581-2  โทรสาร 045-433646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com    http://www.facebook.com/ubonpassport

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี 
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3  โทรสาร 077-274941 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
 ที่อยู่  ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000 
 โทรศัพท์ 074-326508-10  โทรสาร 074-326511 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 
โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

Other tips

bottom of page